223 / 28 Aralık 2009,Pazartesi / Yorum : 2

Resim Günahmı, Resim yapmak günahmı, Duvara resim asmak  Caizmi, islamda fotoğrafları duvara asmak uygun mudur?

Resim Günahmı, Resim yapmak günahmı, Duvara resim asmak Caizmi, islamda fotoğrafları duvara asmak uygun mudur?

Netkeyfim.com

Duvara resim asmak

Sual: Babamızın ve hocamızın resimlerini duvara asmak uygun mudur?
CEVAP
Uygun değildir. Üç zararı vardır:

Birincisi, insan ve hayvan resmini, belden yukarı asmak haramdır. Bitki ve cansızların resmini asmakta mahzur yoktur.

İkincisi, canlı resmi bulunan odaya rahmet melekleri girmez. Resimli gazete bile bulunsa girmez. Gazeteyi okuduktan sonra kapalı bir yere koymalıdır! Her türlü resmi albümde saklamalıdır. Resimler kapalı yerde olursa, rahmet melekleri girer.

Üçüncüsü, duvarda resim bulunan odada namaz kılmak mekruh olur.

Sual: Arkadan çekilmiş resmi duvara asmak caiz mi?
CEVAP
Caizdir, namaza zararı olmaz.

Sual: Namazı mekruh etmeyen resimli odaya rahmet meleği girer mi?
CEVAP
Girer. Çünkü resim hükmünde değildir.

Sual: Açıkta canlı resmi, cünüp olan kimse, içki, çalgı aleti, TV ve köpek bulunan odaya rahmet melekleri girmiyor. Peki rahmet melekleri girmezse, bir zararımız olur mu?
CEVAP
Bunları zaten evde bulundurmak caiz değildir. Ayrıca, melek girmeyen yere şeytan girer. Melekler masum oldukları için, duaları kabul olur. Rahmet melekleri girmezse, onların edecekleri dualardan mahrum kalmış oluruz. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Sirke yiyen kimselere, iki melek, yemek bitinceye kadar dua eder.) [İbni Asakir]

(Melekler, insanlara iyilik öğreten kimselere dua ederler.) [Tirmizi]

(Din kardeşinin bir işini yapana binlerce melek dua eder.) [İbni Mace]

(Yatağa abdestli yatan kimse için, o gece bir melek sabaha kadar, “Ya Rabbi, bunu affet” diye dua eder.) [Hakim]

(Misafir, sofrada iken, melekler ev sahibine dua eder.) [Taberani]

(Melekler, sahura kalkan kimselere dua eder.) [İmam-ı Ahmed]

O halde, rahmet meleklerinin yapacağı bu dualardan mahrum kalmamak için, meleklerin girmesine mani olan şeylerden uzak durmaya çalışılmalı; çünkü melekler masumdur ve duaları kabul olur.

Sual: Bitki resimlerini değil de, insan ve hayvan resimlerini duvara asmak haram deniyor. Duvara asmayıp sehpanın, masanın üstüne dayasak uygun mudur?
CEVAP
Belden yukarı ise yine haram olur. Belden aşağı bir yerde durursa haram olmaz, ama açıkta olduğu için yine o eve rahmet melekleri girmez. Kapalı bir yere mesela albüme koymalıdır.

Beyt oda demektir
Sual: Bir hadiste, resim bulunan eve, rahmet meleklerinin girmeyeceği bildiriliyor. Evin bir odasında resim olsa, diğer odalara rahmet melekleri girmez mi?
CEVAP
Burada beyt, ev değil, oda demektir. Onun için diğer odalara girer. Beyt, genel olarak oda anlamında kullanılır. Birkaç örnek verelim:

1- Beytullah: Allahın evi yani Kâbe demektir. Tek oda şeklindedir.

2- Beyt-i makdis [mukaddes]: Mescid-i aksadır.

3- Beyt-i atik: Kabe-i muazzama.

4- Beytülmal: Hazine odası.

5- Beyt-ül ankebut: Örümcek evi, örümcek yuvası, örümcek ağı.

6-Beyt-üz-zifaf: Gerdek odası. Bunu gerdek evi diye tercüme etmek yanlış olur. Gerdeğe bir odada girilir. Evin bütün odalarına gerdek odası denmez.

7- Beyt-ül aruz: Gelin odası.

8- Beyt-ül edeb: İhtiyaç giderme evi, tuvalet. Beyt-ür-rahati de denir. Rahatlama evi demektir. Ev değil odadır. Eskiden Abdesthane derlerdi, abdest evi anlamındadır. Hane, yani ev dense de, bir odalı küçük bir yerdir.

9- Beyt-ül halâ: Ev boşluğu, yani hela, tuvalet.

10- Sözlüklerde, dâr kelimesi mesken olarak bildirilir. Fukaha ise, dâr kelimesini, içinde birkaç beyti [odası] ve avlusu bulunan yer diye tarif etmektedir.

Onun için, (Resim bulunan beyte rahmet melekleri girmez) hadis-i şerifindeki beyt kelimesini, ev olarak değil, oda olarak anlamak gerekir. Eğer yanlış olarak ev denirse, evin beş odası da olsa, oraya rahmet melekleri girmez. Hatta apartmandaki diğer evlere de girmez. Odalar müstakil olduğu gibi, evler de müstakildir. O zaman bir odada resim bulunursa, bütün apartmandaki ev ve odalara rahmet melekleri girmez. O zaman bitişik apartmanlara da girmez. Böyle düşünmek çok yanlış olur. Her oda müstakildir.

Resme tazim etmek
Sual: Bir resme tazime, bazen haram, bazen küfür olur deniyor. Tazim etmek ne demektir?
CEVAP
Bir resmi belden yukarı asmak ona hürmet sayılır; haramdır. İnsan resmine tazim etmek iki sebeple olur:
1- Hocasının, babasının, âmirinin, evliyânın, resmi olduğu için hürmet eder. O kimsede ilahlık sıfatlarından, yani Allahü teâlâya mahsus olan sıfatlardan birinin bulunduğuna inanmaz. Onu mahlûk bilir. Onu sevdiğini bildirmek veya onu sevindirmek için hürmet eder. Böyle hürmet etmek, küfür olmazsa da, haram olur. Gayrimüslimlerin resmine böyle tazim etmek küfür olur.

2- Resmin sahibinde veya ateş, güneş, inek gibi herhangi bir şeyde yahut haçta ilahlık sıfatı bulunduğuna inanarak, istediğini yaratır, her istediğini yapar, diyerek tazim etmekse, küfür, şirk olur.

Sual: Av hayvanlarının içini doldurup manken gibi süs olarak kullanmak caiz midir?
CEVAP
Caiz değildir. Resimden daha mahzurludur.

Sual: İnsan ve hayvan resmi yapmak, bir ihtiyaç olmadıkça caiz olmadığı halde, fotoğraf çekmek caiz olduğuna göre; açıkta fotoğraf bulundurmak, yükseğe fotoğraf asmak caiz olmaz mı? Fotoğraf bulunan yere rahmet melekleri girmez mi?
CEVAP
Resim yapmak ile fotoğraf çekmenin hükmü farklı ise de, resim gibi, fotoğrafı da yükseğe asmak caiz değildir. Açıkta fotoğraf bulunan odaya da, rahmet melekleri girmez.

Kapalı resim bulundurmak
Sual: Bir menkıbede anlatılıyor. Rahmet melekleri, evliya bir zata (Halının altında resimler varken biz, vefat edenin yanına girmeyiz) demişler. Resimleri, kapalı olarak saklamak da caiz değil midir?
CEVAP
Menkıbelerden hüküm çıkarmak, yanlışlığa sebep olur. Resimleri, kapalı yerde, örtülü olarak bulundurmak caizdir. Namazı da mekruh etmez. (Hadika)

Duvara halı asmak
Sual: Duvara her çeşit halı asmak caiz midir?
CEVAP
Duvara soğuğa karşı, yün veya ipek halı asmak, caizdir. Ziynet yani süs için olursa mekruhtur. Üzerinde canlı resmi olursa haram olur.

Duvara resim asmak
Sual: Evinin duvarlarında insan veya hayvan resmi bulunan bir kimse, bizi yemeğe davet etse, gitmek uygun mudur?
CEVAP
Duvarında insan veya hayvan resmi olan eve, zaruretsiz gidilmez. (İhya-ül-ulum)

Kaynak : netkeyfim.com“Resim Günahmı, Resim yapmak günahmı, Duvara resim asmak Caizmi, islamda fotoğrafları duvara asmak uygun mudur?” için 2 Yorum

  1. yunus says :

    yatak odasina ALLAH ve MUHAMMET yazan tablolar asmak gunahmidir bir mahsuru varmidir?

  2. selim says :

    Esselamü Aleyküm yukarıda Bitki ve cansızların resmini asmakta mahzur yoktur. demişsiniz bize öğretilenlere göre bitki canlı sınıfındandır.Bizde bir kusur varsa düzeltelim. Selam ve dua ile…

Bir Cevap Yazın