Kimlere nikah düşer, Nikahı düşenler, Nikahı düşmeyenler, Akrabalara nikah düşermi, Nikah düşen akrabalar

Kimlere nikah düşer, Nikahı düşenler, Nikahı düşmeyenler, Akrabalara nikah düşermi, Nikah düşen akrabalar

Kimlere nikah düşer, Nikahı düşenler, Nikahı düşmeyenler, Akrabalara nikah düşermi, Nikah düşen akrabalar

Netkeyfim.com

Nikahı düşenler – düşmeyenler

Sual: Bir erkeğe, ana-babasının hala ve teyzesi, bir kadına da, ana-babasının amca ve dayısı mahrem midir? Kimler kimlerle evlenemez?
CEVAP
Önce usül ve füru meselesini bilmek gerekir.
Usül, ana-baba, bunların ana-baba, dede ve büyük anneler. [Ananın anası ve babanın anası, bunların anaları.]
Füru ise, evlatlar, bunların çocukları ve torunlarıdır.

İlmihallerdeki (Hala ve teyze ile evlenilmez) ifadesinden, ana-babanın da, hala ve teyzesiyle evlenilemeyeceği anlaşılır. Çünkü bir kadına, erkek ve kız kardeşlerinin oğulları ve bunların erkek torunları mahremdir. [Mahrem demek, evlenmesi haram demektir. Mesela annemiz, bacımız, halamız, teyzemiz bize mahremdir.]

Erkeğe de, erkek ve kız kardeşlerinin kızları ve bunların kız torunları mahremdir. Baba, halanın erkek kardeşidir. Halamıza, babamızın oğulları ve erkek torunları mahremdir. Teyzemize de annemizin oğulları ve erkek torunları mahremdir.

Erkeğe mahrem olan kadınlar
Soydan olan ve evlenilmesi erkeğe caiz olmayan yedi akraba şunlardır:
1- Analar:
Anası, ana-babasının anaları, onların da anaları mahremdir.

2- Kızlar:
Kızı, oğlunun ve kızının kızları ve torunlarının kızları mahremdir.

3- Kız kardeşler:
Ana-baba bir veya ana bir veya yalnız baba bir kız kardeşler de mahremdir.

4- Halalar:
Halası, ana-babasının halaları, dedelerinin, büyük annelerinin halaları da mahremdir.

5- Teyzeler:
Kişiye teyzesi, ana-babasının teyzeleri, dede ve büyük annelerinin teyzeleri de mahremdir.

6- Erkek kardeş kızları:
Ana-baba bir, sadece ana bir veya yalnız baba bir erkek kardeşin kızları ve bunların kız torunları da mahremdir.

7- Kız kardeş kızları:
Ana-baba bir veya sadece ana bir yahut yalnız baba bir kız kardeşin kızları ve bunların kız torunları da mahremdir.

Bu yedi kişi soydan olmayıp, süt ile de olsa yine mahremdir. Zina ile de olursa, yine haramdır. Mesela bir kimse, zina ettiği kadının kızı ile, torunu ile veya anası ile evlenemez. Sadece oğlunun sütkardeşi olan kız ile ve erkek kardeşin sütannesi ile evlenmek caizdir.

Nikah sebebi ile haram olanlar
Nikah sebebi ile sonradan akraba olan şu 4 kadınla da evlenmek erkeğe haramdır:
1- Kayınvalideler:
Kayınvalidesi haram olduğu gibi, kayınvalidesinin ve kayınpederinin anneleri de haramdır.

2- Üvey kızlar:
Hanımının, başka erkekten olan kızları, torunları, üvey oğlunun kızları ve torunları da haramdır.

3- Gelinler:
Oğlunun hanımı haram olduğu gibi, torunlarının hanımları da haramdır. Sadece üvey oğlun hanımı namahremdir.

4- Üvey analar:
Babasının hanımı, yani üvey annesi haram olduğu gibi, dedelerinin evlendiği bütün kadınlar da haramdır. Zina sebebiyle de olsa haramdır. Yani bir kimsenin, babasının veya dedesinin zina ettiği kadınla evlenmesi haram olur.

Amca kızı, dayı kızı, hala kızı ve teyze kızı ve yenge, yani kardeş zevcesi (Zirahm-i mahrem) değildir. Yani bu beş kadın, yabancı demektir. Bu beş kadın yabancı olduğundan, bunlarla evlenmek caizdir. Fakat, bunlardan ilk dördü ile evlenmek tenzihen mekruhtur. (K.Saadet)’teki, hadis-i şerifte, (Bunların çocukları zayıf, hastalıklı olur) buyuruldu. Fakat amca kızının kızı ve amca oğlunun kızı ile, hala kızının kızı veya hala oğlunun kızı ile, dayı oğlunun kızı ve dayı kızının kızı ile, teyze kızının kızı ve teyze oğlunun kızı ile evlenmek mekruh olmaz.

Bazı kimseler, Hazret-i Ali’nin amcasının kızı ile evlendiğini söylüyorlar. Bu yanlıştır. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ali’nin amcası değil, amcasının oğludur. Yani Hazret-i Ali, amcasının oğlunun kızını aldı. Bu bakımdan tenzihen de mekruh olmadı.

Erkeğe neseb ile haram olanlar:
1- Anası
2- Büyük analar [Annesinin ve babasının annesi ve onların anneleri]
3- Kızı, oğlunun ve kızının kızları
4- Bacısı
5- Bacısının ve biraderinin kızları
6- Halası
7- Teyzesi.

Erkeğe süt itibariyle haram olanlar:
1- Süt anası
2- Süt büyük anaları
3- Süt kızı, süt oğlunun ve süt kızının kızları,
4- Süt bacısı
5- Süt bacısının ve süt biraderinin kızları
6- Süt halası
7- Süt teyzesi.

Erkeğe nikah sebebi ile haram olanlar:
Kaynanası, üvey kız, üvey anası, gelini.

Erkeğe geçici haram olanlar:
1- Hanımının bacısı,
2- Hanımının halası,
3- Hanımının teyzesi,
4- Hanımının erkek veya kız kardeşinin kızları,
5- Hanımının süt bacısı, süt halası, süt teyzesi, erkek veya kız süt kardeşinin kızları,
6- Kitapsız kâfir kadınları.

Sual: Annemin dayısı, amcası ya da babamın dayısı, amcası bana haram oluyor mu? Yani onlar benim öz dayım gibi oluyor mu?
CEVAP
Onlar sizin de öz dayınız, öz amcanız gibidir.

Sual: Hanımım üvey babam yanında bizimle benimle, bensiz annemle birlikte yemek yemek, sohbet etmek vb gibi nedenlerle bulunabilir mi?
CEVAP
Üvey babanız hanımınıza yabancıdır.

Sual: Dedemin üvey kızını nikah edebilir miyim?
CEVAP
Evet nikah edebilirsiniz. Babanızın üvey kızını da nikah edebilirsiniz. Çünkü baba ve anne tarafından sana akraba değil.

Sual: Gelinin kocası ölse, kayınpederine olan mahremliği devam eder mi?
CEVAP
Kayınpeder öz baba gibi mahremdir.

Sual: Torunun hanımı dedeye mahrem midir?
CEVAP
Torunun hanımı, dedenin gelinidir, yani mahremdir.

Sual: Annemin üvey annesi bana ve babama yabancı kadın mıdır?
CEVAP
Evet yabancı kadındır.

Sual: Benim amcam hanımıma yabancı erkek hükmünde midir?
CEVAP
Evet, yabancı erkek hükmündedir.

Sual: Kuzenlerle evlenmek caiz midir?
CEVAP
Kuzenden kastınız amca, dayı, hala ve teyze çocukları ise, hepsi ile evlenmek caizdir. Fakat tenzihen mekruhtur. Yeğene de kuzen denebiliyor. Onlarla evlenilmez.

Sual: Üvey oğlun hanımı mahrem mi?
CEVAP
Mahrem değildir. Yabancıdır.

Sual: Üvey kızın kızı da mahrem mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Benim üvey babam, hanımıma yabancı mı?
CEVAP
Evet.

Sual: Bir babanın üvey kızı, kendi öz kızı gibi mahrem midir?
CEVAP
Evet.

Sual: Gelin, insanın kendi kızı gibi midir? Nerelerine bakmak caiz, nerelerine bakmak caiz değildir?
CEVAP
Gelin, insanın kendi kızı gibidir. Kızının neresine bakması caiz ise, gelinin de aynı yerine bakması caizdir. Erkek, nikahla alması ebedi haram olan 18 kadının, mesela annesinin, kızının ve gelininin saçına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetten emin ise, bakabilir. Göğüslerine, koltuk ve yanlarına [böğürlerine], uyluk ve dizlerine ve sırtına bakamaz. (Bedayı)

Sual: Bir kadın, mürted amcanın yanında başı açık oturabilir mi?
CEVAP
Hayır.

Sual: Gayrı müslim kardeş, kayınpeder, mürted amca dayı yabancı sayılır mı?
CEVAP
Evet.

Sual: Kayınvalidenin annesi de, kayınvalide gibi mahrem mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Kardeş torunu mahrem mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Babamın teyzesi yabancı mıdır?
CEVAP
Kendi teyzeniz gibidir.

Sual: Damadımın yanında başı açık durabilir miyim?
CEVAP
Kayınvalide, aynen anne gibidir. Başınız açık, kollarınız açık, diz kapağınızdan altı yani bacaklarınız açık olarak damadınızın yanında durabilirsiniz. Hiç mahzuru olmaz. Ancak genç iseniz, fazla açık durmanız iyi olmaz

Sual: Kaç yaşındaki kadına ihtiyar kadın denir?
CEVAP
55 yaşından büyük olana ayise [ihtiyar kadın] denir.

Sual: Bir erkeğe, hanımı mahrem midir, yoksa namahrem midir?
CEVAP
Mahrem, nikah düşmeyen, evlenmesi haram olan demektir. Hala, teyze gibi evlenilmesi haram olan kadınlara mahrem denir.
Namahrem, yabancı, nikah düşen demektir. Evlenilmesi haram olmayanlar, başkalarının hanımları ve bütün yabancı kadınlar namahremdir.
Bir erkeğin hanımı, onun mahremi olmadığı gibi, namahremi de değildir. Onun nikahlısı, yani helalidir.

Sual: Bir kadını kendim, kızını da oğlum için almam caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Nikahlısını, halvet olmadan boşayan erkek, bu kadının kızı ile evlenmesi caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: 16 yaşında baliğ olmayan, baliğ hükmünde midir?
CEVAP
Evet.

Sual: İki kız kardeşle aynı anda evlenmek caiz mi?
CEVAP
Caiz değildir. Caiz demek âyeti inkâr olur. Harama helal demiş olur. Kendi kız kardeşi ile evlenenin durumu da aynıdır. Annesi ile evlenenin durumu da aynıdır. Anne ile kardeş ile evlenmek caiz diyen kimse, Allah’ın bildirdiği âyeti inkâr etmiş olur. Harama helal demiş olur. Meşhur bir harama helal diyen de kâfir olur.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Analarınız; kızlarınız, bacılarınız, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, bacılarınızın kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada alarak evlenmek, size haram kılındı.) [Nisa 23]

Sual: Öz ablamın kızı ile evlenmem caiz midir?
CEVAP
Abla kızı da, aynen abla gibidir. Evlenmek asla caiz değildir. Nisa suresinin 23. âyet-i kerimesinde haram olduğu yazılıdır. Ablanızın kızının kızı ile de ve bütün torunları ile evlenmeniz caiz değildir.

Hıristiyanlık ve Yahudilikte bile abla kızıyla evlenmek caiz değildir. Amca ve dayı ile, hala ve teyze ile de evlenilmez. (Nisa 23)

Sual: Üvey ağabeyim ile üvey ablam evlenebilir mi? Yani Babamın hanımı ölünce, dul bir kadınla evlendi. Bu kadının bir kızı var. Babamın da ölen karısından bir oğlu var. Bu oğlan bu kız ile evlenebilir mi?
CEVAP
Evlenebilir. Çünkü hiç akrabalığı yoktur.

Sual: Çocuklu dul bir kadınla evlendim. Bu kadının oğlunun hanımı bana yabancı mı?
CEVAP
Evet, yabancıdır. Ama bu kadının kızları size yabancı olmaz.

Sual: Hanımımın üvey annesi, bana namahrem mi?
CEVAP
Evet yabancıdır.

Sual: Bir hoca, süt bacı, genç kayınvalide, başka bir kocadan olma kızı ve benzerleriyle halvetin caiz olmadığını bildiriyor. Bunlar mahrem değil mi, bunlarla halvet caiz olmaz mı?
CEVAP
Bu kadınlar ebedi mahremdir. Ebedi mahrem olan kadınlarla halvet caizdir. Süt kardeş ile, Genç kaynana ve Gelin ile, fitne şüphesi yani insanların suizan edip yanlış anlaması söz konusu olunca, mekruhtur. Fitne şüphesi olmayınca mekruh olmaz.

Sual: Bir erkeğin ölen hanımından olan kızı ile evli olan damadı, sonraki evlendiği hanımına mahrem mi, namahrem mi? Yani bir erkeğe, karısının üvey annesi mahrem midir?
CEVAP
Namahremdir yani yabancıdır.

Sual: Bir kadın için, kayınpederinin ve kayınvalidesinin babası, bir erkek için kayınvalidesinin ve kayınpederinin annesi kendisine mahrem midir?
CEVAP
Evet, yabancı değildir. Kayınvalide ve kayınpederin anne, baba, dede ve nineleri de mahremdir.

Sual: Bir erkeğe, ana babasının, hala ve teyzeleri mahrem midir?
CEVAP
Evet, mahremdir. Süt ile olanlar da böyledir. Yani süt hala, süt teyze de böyle mahrem olur.

Sual: Bir kadına ana babasının, dayı ve amcaları mahrem midir?
CEVAP
Evet, mahremdir. Süt ile olanlar da böyledir. Yani süt amca, süt dayı da böyledir.

Sual: Bir erkeğe, kardeşinin çocuklarının kızları mahrem midir?
CEVAP
Evet mahremdir. O kızların kızları da mahremdir.

Sual: Bir kadına, kardeşinin çocuklarının oğulları mahrem midir?
CEVAP
Evet mahremdir. (Redd-ül muhtar)

Dinimiislam.comEtiketler: , , , ,

Facebook'ta Paylaş Leave a CommentYorumRSS FeedSubscribe

Yorumlar
 1. nur ak
  21 Haziran 2009

  ablamın eşi kız kardeşlerine ve kayın validesine nikah düşer mi?

  Yorumlayın
 2. çağla
  21 Temmuz 2009

  ben ablamın süt kardeşini seviyorum oda beni seviyo eğer o ablamla süt kardeş olmasaydı biz evlenecektik bunun olması için hiç bi yol yok mu lütfen yardım edin..

  Yorumlayın
 3. melek
  22 Temmuz 2009

  hanifi ye nikah düşer mi

  Yorumlayın
 4. yusuf
  11 Ağustos 2009

  babam iki evli ve ben ikinci kadının çocuğuyum diğer annemden olan abimin torunuyla yaşıtız ama akraba gibi büyümedik birbirimizi ilk defa gördük bir süre önce ve aşık olduk utan verici ama gerçek burdan baktığımda nikah düşmüyo ama biz evlenmek istiyoruz kendimizce düşündüğümüzde amca çocuğunu nikah düşüyorsa yeğen çocuğuna neden düşmesin? kızın babası yeğenim oluyor çocuğu yaşında olmama rağmen lütfen bişey söyleyin bu karışıklık gitsin kafamızdan aydınlığa çıkalım

  Yorumlayın
 5. elif beyza
  21 Ağustos 2009

  evli iki çiftten bayanın abisinin erkeğin annsine nikahı düser mi

  Yorumlayın
 6. şerafettin özdemir
  27 Ağustos 2009

  enişte ve baldız arasındaki durum nedir?

  Yorumlayın
 7. şerafettin özdemir
  27 Ağustos 2009

  enişte ve baldız arasındaki durum nedir?
  başı ve kolları açık durabilir mi?

  Yorumlayın
 8. turan
  27 Ağustos 2009

  nikah düşmez çünkü dinen süt kardeşi oluyorsunuz

  Yorumlayın
 9. turan
  27 Ağustos 2009

  dinen nikah düşer sonuçta bir bayan bir erkek her ne olursa olsun tek kalsada fitne fesada girer başı açık olsun kolu açık baksana belki o an içinden kötülük geçmesede göz zinası olur

  Yorumlayın
 10. turan
  27 Ağustos 2009

  elif hanım düşer ama evli bayanın eşleri düşmez çünkü nasıl o kişinin annesiyse diğerinde annesi olur

  Yorumlayın
 11. nurdan
  28 Ağustos 2009

  yenı evlıyım bekar kaynımla aynı evde oturmak dınde uygunmudur,konuyu genıs ve acık bır sekılde anlatabılmenız mumkunmu

  Yorumlayın
 12. zülfü
  13 Eylül 2009

  baba bir anne ayrı üvey teyze ile nikah düşermi anenmle babaları aynı ama anneleri farklı ben ile onun nikahımız düşermi aydınlatırsanız çok sevinirim çok zor durumdayım

  Yorumlayın
 13. hayal
  14 Eylül 2009

  eşimin abisi ve eşimin ablasının oğlunun yanında başı açık durabilirmiyim

  Yorumlayın
 14. onur
  15 Eylül 2009

  slm ben üvey annemle yasak aşk yaşıyorum ve bir süre sonra evlilik kararı aldık nikah düşermi

  Yorumlayın
 15. mahmut
  23 Eylül 2009

  ben süt kardeşimin yani kuzenimin bacısınıseviyorum nikak düşermi yalnız annem sadece abisini emzirmiş kızı emzirmemiş şimdiden tşkkr ederim

  Yorumlayın
 16. Findem
  23 Ekim 2009

  Kivramın Kızıyla Aşk Yaşıyoruz ve evlenmeyi düşünüyoruz Nikah Düşermi Acaba Yardımcı olursanız sevinirim…

  Yorumlayın
 17. HayAL
  06 Kasım 2009

  Annemin abisinin oğlu yani yeğeni annemle süt kardeşler. Bu durumda, Annemin süt kardeşinin erkek kardeşi ile bana nikah düşer mi? Ben annemin süt kardeşi ve süt kardeşinin kardeşleri ile evlene bilirmiyim? Cevap verirseniz mutlu olurum,tskrler..

  Yorumlayın
 18. GİRYAN
  03 Aralık 2009

  ”ÇAĞLA
  ben ablamın süt kardeşini seviyorum oda beni seviyo eğer o ablamla süt kardeş olmasaydı biz evlenecektik bunun olması için hiç bi yol yok mu lütfen yardım edin”
  Benim bildiğim kadarıyla ablanızın süt kardeşinin sizinle bir alakası yok.süt ile oluşan bağda sütü içen önemli. o ablanızla süt kardeş sizinle değil

  Yorumlayın
 19. sedef
  27 Aralık 2009

  ablamın üvey oğlu bana namahrammıdır

  Yorumlayın
 20. eren
  24 Ocak 2010

  arkadaşlar teyze kızına nikah düşermi

  Yorumlayın
 21. mehmet
  03 Şubat 2010

  hocam bız kardeş torunlarıyız evlenmemiz harammıdır

  Yorumlayın
 22. masuk
  13 Mart 2010

  dayımın hanımına nikah düşermi

  Yorumlayın
 23. beyazıt
  31 Mart 2010

  ablamın erkek süt kardeşiyle bana nikah düşermi

  Yorumlayın
 24. isa
  23 Mayıs 2010

  teyze kızıyla evlenilirmi bilmiorum yorum yapamıcam

  Yorumlayın
 25. lale
  24 Haziran 2010

  ben annemin emzirmis oldugu kisiyi seviyorum ama bilmeden sevdim simdi ondan vazgecemiyorum evlenmek istiyorum ne yapacagim annem abim dogdugu zamanlar onun annesi hastanede kaldigi icin annemde onu emzirmis benim simdi ne yapmam gerek cok seviyorum onu sütkardes olarakta kesinlikle gömüyorum

  Yorumlayın
 26. hasan
  19 Temmuz 2010

  16 yaşında baliğ olmayan .yasından dolayı baliğdir demişsiniz kafayımı yediniz balığ olmak yasa mı yoksa akla mı bakar

  Yorumlayın
 27. hilmi
  27 Ağustos 2010

  öz amcam öldü karısıyla ben evlenebilirmiyim teşekürederim

  Yorumlayın
 28. AYLİN
  30 Eylül 2010

  SİTE YETKİLİLERİ LÜTFEN YORUMUMU DİKKATE ALARAK DEĞERLENDİRİN ÇÜNKÜ BİR SORUYA YANLIS CEVAP VERMİSSİNİZ.
  Sual: Annemin üvey annesi bana ve babama yabancı kadın mıdır?
  CEVAP
  Evet yabancı kadındır.
  BU SORUDA BABAMA (YANI DAMATA ) ÜVEY KAYINVALIDE YABANCI KADINDIR AMA BANA (YANI TORUNA) YABANCI KADIN HÜKMÜNDE DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ SİZİNDE YAZDIĞINIZ GİBİ;
  Babasının hanımı, yani üvey annesi haram olduğu gibi, dedelerinin evlendiği bütün kadınlar da haramdır. Zina sebebiyle de olsa haramdır. Yani bir kimsenin, babasının veya dedesinin zina ettiği kadınla evlenmesi haram olur. LÜTFEN BU YANLISI BİR AN ONCE DÜZELTİN İNSANLARI YANLIS YONLENDİRMİS OLMAYIN…

  Yorumlayın
 29. murat
  11 Ekim 2010

  slm bır arkadaşım uvey ablasısnın kızını sevıyormuş bunların bır bırıne aşık olması caızmı fakat uvey derken anna bır baba ayrıymış uvey oluyo bılenler lutfen cevap yazabılırmı?

  Yorumlayın
 30. murat
  11 Ekim 2010

  allah yardımcın olsun bı hocaya danışman gerekıyor sanırım aynı şey benımde başımda var

  Yorumlayın
 31. berat
  04 Kasım 2010

  Babamın amcasının oğlunun kızıyla evlenebilirmiyim.Soyadlarımız aynı sorun çıkarmı.

  Yorumlayın
 32. efe
  11 Aralık 2010

  sütoğlumun abisi harammıdır.

  Yorumlayın
 33. ayaz
  22 Aralık 2010

  benim annemden üvey kız kardeşim var peki ben üvey kız kardeşimin kızıyla evlenebilirmiyim dinen caizmidir

  Yorumlayın
 34. Emre
  08 Şubat 2011

  Sevdiğim kız annemin erkek kardeşinin karısının kızkardeşini seviyorum uygunmudur ?

  Yorumlayın
 35. ben can
  15 Şubat 2011

  hocam ben kirvemin erkek kardeşinn kızını seviyorum kikah düşermi

  Yorumlayın
 36. SELEN
  16 Mart 2011

  BEN AMCAMIN OĞLUNUN OĞLUNA YANİ TORUNUNA AŞIĞIM BİZE NİKAH DÜŞERMİ

  Yorumlayın
 37. hasan
  27 Mayıs 2011

  ben halamın kızının kızını seviyorum yani kuzenimin kızını onunla evlene bilirmiyim nikah düşermi cevabınızı bekliyorum teşekkürler

  Yorumlayın
 38. zuhal
  31 Temmuz 2011

  sizin görüsleriniz ALLAHIN emirlerini baglamaz ve degistirmez.bu sorununuzu kalbinizde ve beyninizde halletmeli kalbinizi temizlemelisiniz.aksi takdirde cok büyük günah islemis olur,sonuclarinada katlanmalisiniz.ve dinden cikar bunun ardindan daha bicok sorunlar ard arda sizin pesinizi birakmaz.VE SUNU UNUTMAYIN:ALLAH ASKINDAN BASKA BIR ASK YOKTUR.ANCA ALLAH ICIN SEVIYORSANIZ O ASKTIR.BU DURUMDA ALLAHIN SEVMEDIGINI SIZ SEVERSENIZ LANETE UGRARSINIZ.COK TEHLIKELI BIR DURUM,LÜTFEN GAFLETDEN UYANIN VE NEFSINIZIN VE SEYTANIN PENCESINDEN KENDINIZI KURTARIN.

  Yorumlayın
 39. zuhal
  31 Temmuz 2011

  evet teyze kiziylada hala kiziylada amca kiziylada evlenilebilir.cünkü bunlar ikinci derece akraba sayilirlar.namahremdir teyzenizin esinden dolayi

  Yorumlayın
 40. zuhal
  01 Ağustos 2011

  ENISTEYE ANCA BALANIZ VEFAAT ETTIGINDE NIKAH DÜSER,AMA YINEDE VEBU SEBEPTENDIRKI KAYINLAR GELINLERE VE BALDIZLAR ENISTELERE MESAFELI DURMALILAR.ISLAMDA COK DIKKATE ALNMASI GEREKEN BU KONUYLA ILGILI COK HADISLERDE VARDIR.YANI ENISTENIZE SANKI BI YABANCI ERKEK GIBI DAVRANMANIZ SIZIN ICIN DAHA HAYRLIDIR.BU KAYIN VE YENGELER ARASINDADA BÖYLE OLMALI.

  Yorumlayın
 41. zuhal
  01 Ağustos 2011

  ESINIZIN ABISI SIZE MAHREMDIR AMA ONUN YANINDA YINEDE ACIK VE ISLAMA UYGUNSUZ HAREKETLERDE BULUNAMAZSINIZ,CÜNKÜ ESINIZ VEFAAT ETSE KAYINIZA NIKAH DÜSÜYOR.BICOK SIKINTIYI DA ENGELLEMEK ICIN DINEN KAYNINIZ BLUG CAGINI GECMISSE ONA YABANCI ERKEK MUAMELESI YAPARSANIZ SIZIN ICIN DAHA HAYIRLIDIR.DIGER KONUYA GELINCE ESINIZIN ABLASININ OGLUDA AYNI SEKILDE SIZE HARAMDIR.CÜNKÜ KAYNINIZ BILE DEGILDIR.1.CI DERECE AKRABALIK OLMADIGINDAN ONUNLADA EGER ENGELLEYEMIYORSANIZ AYRI OTURMAYI,COOOOK MESAFELI OLMALISINIZ.

  Yorumlayın
 42. zuhal
  01 Ağustos 2011

  SIZLE 1.CI DERE AKRABALIGI OLMADIGI ICIN VE EGER SÜT KARDESLIKDE YOKSA DAYINIZIN KARISININ KIZKARDESIYLE EVLENMENIZDE DINEN BIR ENGEL YOKTUR.

  Yorumlayın
 43. zuhal
  01 Ağustos 2011

  ya memlektte baska kadinmi kamadida amcanin karisini almak istiyorsun?YA BAZI SORULARI OKUDUGUM ZAMAN INSANLAR HAYATLARINDA ACEBA NEYI TEMEL HEDEF BELIRLEMISLER DIYE DÜSÜNÜYORUM.SINIRLENEMEMK ELDE DEGIL KARDESIM.

  Yorumlayın
 44. zuhal
  01 Ağustos 2011

  VE YANI ISLAMIYET NEDEN GÖNDERILMISTIR INSANLAR CAHILLIKTEN KURTULSUNLAR DIYE.GÜNÜMÜZ SARTLARI ALTINDA OKADAR IMKANLAR VARKEN,HAYATIN ANLAMINI ÖGRENMEK ISLAMI ÖGRENMEK DÜNYAYA GELIS SEBEBIMIZI ÖGRENMEK ICIN SAYISIZ IMKANLARIMIZ VARKEN HALEN CAHIL MÜSLÜMANLAR VE CAHIL INSANLARIN BULUNMASI COK ÜZÜCÜ.YANI HELEKI CAHILLIGI MÜSLÜMANA KONDURAMIYORUM.Lütfen kardeslerim ya birazda vaktinizi islami ögrenmeye ayirin.

  Yorumlayın
 45. ibrahim
  17 Eylül 2011

  hocam ben amcamın kızı ile evlencem ama yengem yani amcamın eşi ortaya birşey attı bana süt vermiş sözde annem yemin ediyor benim gözümün önünde bilgim halinde vermedi diye olurda bir ihtimal gizli vermiş olması süt kardeşlik olurmu bunun vebali günahı kimin üstüne ben amcamın kzını çok seviyorum ve onsuz yaşayamam hocam bana bir akıl ver

  Yorumlayın
 46. nuray
  18 Eylül 2011

  mrb evliyim 3 kaynım war aynı ewde oturuyoruz ewliyken bunlara nikah duserrmi.birde kapalıyım kaynımla oturup muhabbet etmem ew sakalasmamız we basım acık gormezi bınlar caizmıdır

  Yorumlayın
 47. Sinem
  18 Ekim 2011

  Mrb birkac sorum olcakti
  Halamin ogluna nikah düsermi?
  Birde evli bir bayanin, esinin yegenine nikah düsermi?

  Yorumlayın
 48. itztimeforcyn
  12 Aralık 2011

  Babamin amcasinin torunuyla 2senedir beraberiz ve Allah izin verirse evlenmeyi düsünüyoruz.. ve yukarda aradigim cevabi bulamadim sizce nikah düsermi`?

  Yorumlayın
 49. sevda
  11 Nisan 2012

  üvey amcaya aşık olunurmu günahı nedir amcada ona aşık lütfen yardım edin bana çok zor durumdayım

  Yorumlayın
 50. fatih
  25 Nisan 2012

  yahu nasıl bır mıllet olmusuz nasıl bır toplum halıne gelmişiz.? insan yazarken utanır şu yazdığınız soruları. yok sut kardeşimle evlenebılırmıyım yok amcamın karısı ile evlenebılırmıyım yok amca kızını sevıyom dayı oluna bayılıyom. kormusunuz nefsınız okadarmı hakım sıze allah korkunuzda mı kalmadı.? ardan namustan hayaan bu kadarmı uzaksınız ınsanlığın ilk cağlarında allah c.c. emrıyle olanları sız gunumuze nasıl nakletmeye kalkarsınız. kutsal kıtabımız acıkca soyluyor. orjınalını okuyamayan turkcesınden okusun oğrensın. yazık acıyorum sıze allah sızlerı bu zıhnıyettekı tum ınsanları iflak etsın inşallah..

  Yorumlayın
 51. DOGAN KOÇER
  06 Temmuz 2012

  KAYNIMIN KIZI KIZ KARDEŞİMLE SÜT KARDEŞ KAYNIMINKIZI BENİM OĞLUMA NİKAH DÜŞERMİ

  Yorumlayın
 52. ibrahim
  12 Temmuz 2012

  Üvey Teyze ye Nikah Düşer mi ?

  Yorumlayın
 53. samet
  21 Temmuz 2012

  babamın amcasının oğlunun kızı var. ben ile ona nıkah düşer mi? yani babamın babası ile kızın babasının babası kardestır .?

  Yorumlayın
 54. emrah
  22 Temmuz 2012

  amcam ogluyla bacanak ola bilirmiyim nikah dusermi yardimci olabilirmisiniz acaba.

  Yorumlayın
 55. yiğit kosavalı
  07 Ekim 2012

  kendin bilirsin bana göre bir sakıncası yok ama birde kocana asor bu durumu böyle salak salak sorular sormayın işine yemek yap çocuk yap

  Yorumlayın
 56. adem
  31 Ekim 2012

  teyzemin kızı annemin annesinden süt emmiş bir kere o baba helalmidir lütfen cevap verin

  Yorumlayın
 57. adem
  31 Ekim 2012

  teyzemin kızı annemin annesinden süt emmiş o bana helalmidir lütfen cevap verin

  Yorumlayın
 58. İsmail
  20 Aralık 2012

  Ben üvey yeğenine aşık olanlarin nasıl aşık olduklarını çok merak ediyorum

  Yorumlayın
 59. garip
  04 Temmuz 2013

  hocam ben bayanim.kaynimin erkek cocuklari mahremmidir.el öptürebilirmiyiz.

  Yorumlayın
 60. ayten
  10 Ağustos 2013

  kirve cocuklari evlene bilirmi?

  Yorumlayın
 61. Şeyda
  14 Ağustos 2013

  Hocam bn amcamın ogluyla evlenıcem ama kız kardeşi benım süt kardeşim harammı helalmi

  Yorumlayın
 62. halit yolcu
  15 Ekim 2013

  babam evlendi üvey annemin annesi bana elini öptürmüyo cvp verebilirseniz sebebini nedir acaba şimdiden teşekkür ederim…

  Yorumlayın
 63. leyla
  09 Mart 2014

  yiyenimin kocasıyla birbirimizi sevdik kaçtık evlendik nikah yaptık baktım haram olan şeylere geçici haram yazıyor sizce

  Yorumlayın
 64. melek
  21 Nisan 2014

  Ben kuzenimle evliyim. Beni bosayip aplamin kizi ile evlenmek istiyor.nikah dusermi

  Yorumlayın
 65. ELİF
  18 Mayıs 2014

  DAMAT VE GELİNİN DÜĞÜNDE KARŞILIKLI OYNAMASI NİKAHI DÜŞÜRÜR MÜ

  Yorumlayın
Yorum Yazın »
İsminiz
E Posta Adresiniz
Yorumunuz
Uyarı: Konu ile alakasız, küfür ve hakaret içeren yazılarınız onaylanmayacaktır. Hakaretin boyutuna göre, hak sahibi tarafının mahkemeye başvurma hakkı sağladığınızı unutmayın