827 / 24 Eylül 2010,Cuma / Yorum : 0

Doğumu kolaylaştıran dualar, Doğum öncesi okunacak dualar, Doğumda okunacak süreler dualar

Doğumu kolaylaştıran dualar, Doğum öncesi okunacak dualar, Doğumda okunacak süreler dualar

Netkeyfim.com

Doğumu Kolaylaştıran Dualar

Doğuma Girmeden Okunacaklar

1. Meryem Suresi

2. Fatiha-Yasin-Tebareke-Amme

3. Ashâb-ı Kehf

Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş ve köpekleri Kıtmîr’dir.(üstünde de taşınabilir)

4. Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın” A’raf suresi/54.

Doğum Anında Tekrarlanacaklar:

( Doğum yapan ve onu bekleyenler tarafından)

1. Lailahe illa ente kuntuminezzalimin

2. İnşirah suresi

http://www.iskenderpasa.com/kuran-i_kerim/sure.asp?sure=94&B1=Getir

3. Rabbiyesir duası

Rabbiyesir vela tuasır Rabb, temim Bil hayr.

4. İnşikak suresi ilk üç ayet:

5. Abese suresi 20. Ayet:

Sümmmessebile yesserah (özellikle doğum ve sancı anında tekrarlanmalı)

Anlamı: Sonra ona (doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde) yolu kolaylaştırdı

Kaynak : netkeyfim.comBir Cevap Yazın