2.323 / 05 Mart 2009,Perşembe / Yorum : 21

Dini Nikah, Dini Nikah Hakkında Yapılması gerekenler, İmam nikahı yeterlimi, Belediye nikahı yapmak gerekirmi

Dini Nikah, Dini Nikah Hakkında Yapılması gerekenler, İmam nikahı yeterlimi, Belediye nikahı yapmak gerekirmi

Dini Nikah, Dini Nikah Hakkında Yapılması gerekenler, İmam nikahı yeterlimi, Belediye nikahı yapmak gerekirmi

Nikahla ilgili sorular

Sual: Nikahı kim kıyarsa onun adını mı vermek gerekir? Mesela imam kıyarsa imam nikahı, belediyede olursa belediye nikahı mı denir?
CEVAP
Hayır. Hıristiyanların nikahlarını, kilisede papazlar kıydığı halde, papaz nikahı denmiyor. Nikah kıymasını bilen her Müslüman, her yerde nikah kıyabilir, Yani Camide olması da şart değildir. İmamın kıyması da, şart değildir. Doktor kıyarsa, doktor nikahı, mühendis kıyarsa, mühendis nikahı denmeyeceği gibi, imam kıyınca da, imam nikahı denmez. Normal adı, nikahtır. Resmi nikah muamelesi ile karışmaması için, dini nikah deniyor. Yoksa nikah, namaz gibi dinin bir emridir. Dini namaz veya imam namazı diye bir namaz olmadığı gibi, imam nikahı da olmaz. Sadece, belediyede yapılan nikah işlemleri ile karışmaması için dini nikah demeli, imam nikahı dememelidir.
Sual: Kızla erkek varken, ikisinin babası şahit olsa nikah sahih olur mu?
CEVAP
Evet.

Sual: Nikahta kız ve erkeğe üçer defa mı sorulur?
CEVAP
Evet, her ikisine ayrı ayrı üç kere sorulur.

Sual: Farklı mezheptekilerin nikahı, iki mezhebe uygun mu kıyılır?
CEVAP
Bir mezhebe uygun olması kâfidir.

Sual: Karı-koca nikah için aynı kişiye vekalet verebilir mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Evlenecek çocuk, babasının yanında çekindiği için, babası vekaleten konuşuyor. Asıl var iken, vekilin nikah kıyması caiz mi?
CEVAP
Baba kıyabilir.

Sual: Nikahta şahidin biri yoksa, birine telefonla söylense caiz mi?
CEVAP
Şahitlerin bir arada bulunması lazımdır.

Sual: Nikahta vekalet verilirken şartlar nelerdir?
CEVAP
Hiç bir şartı yok. (Beni falanca ile evlendirmek üzere seni vekil ettim) demek yeterlidir. Vekil edilen kişinin illâ kızın mahremi olması gerekmez.

Sual: Şahitler gelinin ve damadın şahidi diye ayrılmalı mıdır?
CEVAP
Öyle bir şey yok. Sadece şahitlerin gelini ve damadı tanımış olmaları yeterlidir.

Sual: İki bayram arası nikah olmaz deniyor bu doğru mu?
CEVAP
İki bayram arası nikah olur. Bir bayram günü Cumaya rastlamıştı. Bayram namazından çıkıp Cumaya gelene kadar pek çok zaman olmadığı için, iki bayram (Yani bayram ve Cuma) arasında nikahla uğraşmayın denilmişti. Yoksa Âişe validemizin nikahı da iki bayram arasında kıyıldı. Düşünülürse iki bayram arası olmayan gün yoktur. Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arası veya Kurban bayramı ile ramazan bayramı arası. Yani bir senenin bir kısmı Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arasıdır, bir kısmı da Kurban bayramı ile Ramazan bayramı arasıdır.

Sual: Bir kız dinimizde anne ve babasından izinsiz evlenebilir mi?
CEVAP
Evet. Hanefi mezhebinde ana babanın rızası şart değil. Diğer mezheplerde şarttır.

Sual: Gayri sahih nikahlı, tecdid-i nikah yapsa, nikahlanmış olur mu?
CEVAP
Evet. Sahih nikahın sakatlanması ihtimaline karşı da, iki şahit yanında tecdid-i nikah lazım.

Sual: Resmi nikahtan sonra dini nikah da yapıyoruz. Bir kız ile erkek evlenirken, imam olmasa, sadece kızın babası ile oğlanın babası olsa, Hanefi mezhebine göre başka şahit olmadan nikahlarını kendileri kıyabilir mi?
CEVAP
Evet kıyabilirler.
İmam şart değildir. Oğlanın veya kızın babası nikahı kıyar. Hem de şahit olmaları sahih olur.

Sual: Dini nikahım kıyılırken hayzlı idim. Hayzlı iken nikah kıyılırsa sahih olmaz diyorlar. Doğru mu?
CEVAP
Cünüplüğün nikahla alakası yoktur. Nikah sahihtir.

Sual: Şafii’ye göre nikah nasıl yapılır?
CEVAP
Şafii’de nikahın doğru olması için, birinci şart, baliga olan kıza da velinin izin vermesi lazımdır. Veli, erkek akrabadır. Baba yoksa, babanın babası ve onun babasıdır. Bunlardan sonra, erkek kardeştir. Bundan sonra, erkek kardeş oğlu, sonra onun oğludur. Sonra amca, sonra amca oğlu ve onun oğludur. Bunlar yoksa, kadı [yani Kur’an-ı kerime göre yaşayan adil bir hakim] veli olur. Bu velilerden birisini bulamazsa, orada salih bir arkadaşı veli tayin eder. Şafii’de, şahitlerin erkek olması ve fıskları belli olmaması şarttır.

Bunları yapamazsa, Hanefi mezhebini taklit ederek nikah yaparlar.

Sual: Şafii, nikahta salih şahit bulamazsa, Hanefi’yi taklit eder mi?
CEVAP
Salih insan bulunmazsa, Hanefi taklit edilir.

Sual: Şafii’de, nikah için iki şahit yanında mı kadın vekalet verir?
CEVAP
Evet. Nikah için iki şahit yanında vekalet almak lazım.

Sual: Kocası ile Şafii’ye göre nikahlanması gereken hanım, velilerden izin alma imkanı yoksa, Hanefi’yi taklit etse, caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Şafii’ye göre nikahlanmam lazım. Hanımın velileri fasıktır. Hanım salih birini veli tayin edebilir mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Şafii’de, fasıkın tevbe edip nikah şahitliği yapması caiz mi?
CEVAP
Salih şahit bulunmazsa, bildirilen hile-i şeriyye caiz olur. Fakat tevbenin şartlarına uymak gerekir.

Sual: Şafii’de, hiç veli yoksa, nikahta, birini veli tayin etmek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Almanya’da yaşıyorum. Türkiye’deki bir kızla nikahlanacağım. Kız, vekaletini telefonla bir arkadaşıma verse, burada nikah kıymamız sahih olur mu?
CEVAP
Şahitler kızı tanımıyorsa nikah sahih olmaz. Tam İlmihal’de diyor ki:
Vekil yapmakta ve nikahta, şahitlerin kadını tanımaları lazımdır. Yanında iseler, yüzünü görmeleri iyi olur. Başka odadan sesini duyarlarsa, kadın odada yalnız ise, caiz olur. Nikah kıyılırken, veli veya vekil şahitlerin bildiği kadının yalnız ismini söyler. Şahitlerin tanımadıkları kadının, babasının ve dedesinin adını da söylemesi lazımdır. Tanımak, kimin kızı ve hangi kızı olduğunu bilmek demektir. Şahsını, şeklini bilmek değildir.

Ehl-i kitapla nikâh
Sual: Müslüman erkek ile Ehl-i kitabın nikahlarının kıyılmasında bir fark var mı?
CEVAP
Nikahın kıyılmasında bir fark yoktur. Sadece, zimmi olan Hıristiyan veya Yahudi, yani ehl-i kitap kadınla nikah kıyılırken, iki şahidin de, zimmi olması caiz olur. Zimmi, İslam devleti idaresinde yaşayan kitap ehli gayrimüslim demektir.

Ölen eşinin cenazesine bakmak
Sual: Karı kocadan biri ölünce, yaşayan, ölenin cenazesine bakabilir mi?
CEVAP
Kadın, ölen kocasına bakabilir; çünkü kocanın ölümünden sonra nikâh, iddet bitinceye kadar [dört ay on gün] devam eder. Hanefi mezhebinde kadın ölünce, kocası buna bakamaz; çünkü ölünce nikâh bozulur. Fakat diğer üç mezhepte, bakması caizdir. (Redd-ül-muhtar)

Erkek, ölen hanımının ellerine ve yüzüne, Hanefi mezhebinde de bakılabilir. Diğer yerlerine bakmak için bir ihtiyaç olursa, mesela teşhis için bakmak gerekirse, diğer üç mezhepten biri taklit edilerek bakılabilir.

Sual: İslam nikahı her gün kıyılabilir mi? Yoksa, mübarek günleri mi beklemek gerekir?
CEVAP
Her gün, her gece kıyılabilir. Cuma gecesi veya Cuma günü olursa, daha iyi olur.

Sual: Evlenecek kişilerin Amentünün esaslarını ezbere sayması şart mıdır?
CEVAP
Ezbere sayması şart değildir. Amentünün esasları, Allahü tealanın sıfatları anlatılır. Bunlara inanıyor musun denir. Evet, inanıyorum derse mesele kalmaz.

Sual: Düğünden bir ay önce, nikâhımız kıyıldı. Dinen de eşim olduğuna göre, hanım, her isteğimi kabul etmek zorunda değil mi? Benden izinsiz sefere çıkabilir mi? Benimle birlikte sefere çıkmayı reddedebilir mi?
CEVAP
Kadın, mehr-i muacceli almadıkça, düğünü, halveti ve birlikte sefere çıkmayı istemeyebilir, yani sizin her isteğinizi kabul etmek zorunda değildir. Mehrin hepsi müeccel ise, yani daha sonra verecekse, kadın, mehri almadığı için, kocası bunları men edemez. Mehr-i muacceli almayan kadın, kocasından izinsiz evden çıkabilir ve başka bir mahremi ile sefere gidebilir. (S. Ebediyye)

Sual: Dinimizde evlenmemek yani aynı evde birlikte yaşamamak şartıyla, henüz buluğa ermemiş bir kızı sadece uygun birine nikâh etmek caiz mi?
CEVAP
Hanefi mezhebinde, babası nikâhı yapabilir ama kız baliğa olunca, istemezse bu kimseyi reddedebilir. (S. Ebediyye)

Nikâh kıyılırken
Sual: Dini nikâh kıyılırken, aldım, verdim, kabul ettim gibi geçmiş zaman olarak söylemek şart mıdır?
CEVAP
Evet, şarttır. Mesela, kabul ettin mi diye sormalı, cevap veren de, kabul ettim demelidir. Bunun gibi, soran emir şeklinde söyleyip, cevap veren geçmiş zaman şeklinde söylese de olur. Yani soran, benimle veya şununla evlenmeyi kabul et der, cevap veren de, kabul ettim derse, nikâh yine sahih olur. (S. Ebediyye)

Şafii’de, kızın babası, (Kızımı sana nikâhladım) dese, damat da (kabul ettim) dese, nikâh sahih olmaz. (Nikâhını kabul ettim) demesi gerekir.

Nikâhın şakası olmaz
Sual: S. Ebediyye’de, (Erkek, filanca kadın zevcemdir der, kadın da tasdik ederse, nikâhları sahih olur) deniyor. Mesela Ali, iki erkek şahit yanında, (Zeynep benim karımdır) dese, Zeynep de, (Evet, bu Ali benim kocamdır) dese, nikâhları sahih olmuş olur mu?
CEVAP
Evet, sahih olmuş olur. Dinde söze bakılır. Şaka olarak söylese bile, yine nikâhları sahihtir. Mehir işini daha sonra hallederler. Şakayla boşasa da, boşamış olur. Nikâh ve boşama işleri oyuncak değildir, şakaları da ciddi gibi sahih olur.

Kızını verdin mi?
Sual: Bir erkek evleneceği kızın babasına, iki erkek şahit yanında, kızını bana verdin mi dese, babası da verdim dese, nikâh sahih olur mu?
CEVAP
Kitaplarda şöyle deniyor:
Kızın babasına, (Kızını bana zevce olarak verdin mi?) dese, o da (Evet) veya (Zevce olarak verdim) dese, nikâh olmaz. Evlenmeyi teklif edenin tekrar, (Kabul ettim) demesi lazımdır; çünkü önce sormuştu. Soruyla vekil yapılmaz. (Kızını bana zevce olarak ver) deseydi, olurdu; çünkü emirle vekil yapmış olur. Bu vekilin cevabı, iki taraf adına söylenmiş olup, iki şahit de varsa, nikâh tamam olur. (Redd-ül-muhtar)

Kâğıda yazmakla nikâh olur mu?
Sual: Kâğıda yazmakla nikâh olur mu?
CEVAP
İki erkek şahidin yanında, erkek, (seni zevceliğe aldım) diye bir kâğıda yazsa, kız da (kabul ettim) diye yazsa, nikâh olmaz. Söylemeleri lazımdır. Orada bizzat bulunmayan erkeğin, (Seni zevceliğe aldım) yazısını, kız, şahitlere okuyup da, (kabul ettim) derse, nikâh olur. Yazıyı okumayıp, yazılmış olduğunu söylerse, yani (beni zevceliğe aldığını bildirdi, ben de kabul ettim), dese, nikâh yine olur. (Mecmua-i Zühdiyye)

Nikâh için haber göndermek
Sual: Bir erkek, hanımı olması için, bir kıza biriyle haber gönderse, kız da habercinin sözünü işiten iki erkek şahit yanında (kabul ettim) dese, nikâh sahih olur mu?
CEVAP
Evet, sahih olur. (Mecmua-i Zühdiyye)

Mektupla nikâh
Sual: Evleneceğim kıza mektup veya mail yazsam, kız da, iki erkek yanında mesela babasıyla abisinin yanında okusa, nikâh sahih olur mu?
CEVAP
Evet, sahih olur. Babasıyla abisi şahit yerine geçer. Kitaplarda şöyle yazıyor:
Erkekten gelen yazıyı, kız; iki erkeğe okur veya anlatır, (Şahit olun, onun karısı olmayı kabul ettim) derse nikâh sahih olur. Yazıyı şahitlere okuması, erkeğin şahitler yanında sözle teklif etmesi gibi sahih olur. (Redd-ül-muhtar)

Başka yerde kabul etmek
Sual: Nikâh için teklif yazılı mektubu, bir kız, bir yerde şahitlerin yanında okusa, sonra başka yerde de, yine aynı şahitlerin yanında kabul etse, nikâh sahih olur mu?
CEVAP
Evet, sahih olur. Nikâhta icap [teklif] ve kabulün aynı yerde yapılması şart olduğu halde, başka yerdeki birinden gelen icap mektubunu, şahitlere bir oturumda söyleyip, kabul ettiğini başka oturumda söylemek caizdir. (Mecmua-i Zühdiyye)

Kaynak : netkeyfim.com“Dini Nikah, Dini Nikah Hakkında Yapılması gerekenler, İmam nikahı yeterlimi, Belediye nikahı yapmak gerekirmi” için 21 Yorum

 1. abdulkadir pak says :

  ben evli bir erkeğim ve bir başka bir evli bayanla görüşüyorum..
  karşımdaki bayan acaba ikimiz imam nikahı kıyarsak olurmu diye sordu…bende araştırmaya başladım…yapılan yanlış bir olay gibi gözükebilir ama gönlümüze bir türlü söz geçiremiyoruz…yardımcı olursanız memnun oluruz…

 2. faruk says :

  resmi nikahla evli olan bir kadın dinen boşanmışsa bekar bir erkek dini nikan kıyabilirmi

 3. ali ihsan says :

  ben nişanlımla kavga ettim ve sinir anımda kendimde olmadan 3 defa boşol boşol dedim bunun geri dönüşü yokmu ama nasıl söyledğimi bile hatırlamıyorum çok sinirliydim lütfen cevap yazın

 4. İNCİ ÖZTÜRK says :

  hanefi mezhebındenız ve erkek arkadasımla aılemızın haberı olmadan 2 sahıt ve nıkah duasını yapan kısıyle ımam nıkahı kıydık.Evlılgımıze 4 yıl var gunaha gırmemek ıcın boyle bırsey yapma geregı duyduk ve nıkah olurken reglı donemındeydım bızı aydınlatırsanız seviniriz nıhamız gecerlımıdır

 5. ada says :

  Hanefi mezhebinden bir kiz safii mezhebinden bir erkekle evlenirse dogacak coocuklari babalarinin yani safii mezhebine mi gecer?

 6. kalpsiz says :

  merhaba bana bugun içinde bi cvp verebilirmisiniz her sitede sinir bozucu aynı cevaplar var hiç birindede kadın istemesse zorla evlendiriliyorsa imam nikahı olurmu sorusuna cevap yazmamışlar bana cevap verin nolur kadını babası zorla evlendiriyosa erkekde zorla kadını istiyorsa ve kadın o erkeği hiç bi şekilde istemiyorsa imam nikahı kıydıklarında kadın istemediği halde kabul olurmu??

 7. çaresiz says :

  merhaba ben iki yıllık evli 10 aylık bir çocuk annesiym eşimle kaçarak evlendm kaçtıktan bir ay ssonra düğünümüz oldu ben eşimle düğünümüzden bir gün önce ilişkiye girdm ertesi gün sabah düğünümüz oldu imam nikahımız kıyıldı ancak eşim duş alamamış imam nikahı kıyılırken cenabetmiş çok korkuyoruz imam nikahımız kabul olmuş mudur

 8. altan says :

  kadın erkek çift kendi aralarında nikah kıabilirmi

 9. barış says :

  Sinir anında söylenmiş boş ol kelimesi geçersizdir. bir hükmü yoktur. onu söylemek için kalben ve ruhen söylemek gerekir. aksi halde nişanlınız boş olmaz.

 10. selam says :

  ben 15 yılık evli bir beyim 3 çocuk babasıyım bu yaşıma kadar eşimi devalarca altatım ve bu senedse eşim beni aldatı ayrılma aşamasında tekrar beraber oldukşuanada beraberiz imam nikahımı tazeleyebilirmiyim

 11. oquz says :

  imam nikahından 3 ay sonra ilişkiye girilmesi şartmıdır.yapmazsa nikah bozulurmu???

 12. ss says :

  evli bi erkekle birlikteyim karisiyla gecinemiyor bosanacak ama bitanede ufak cocugu var.onceden bana dedi beni boile kabul ediyormusun bende kabul ediyorum dedim soradan kiskanmaya basladim bosan diyorum ona o cocugada aciyorum ama cokta seviyorum napmaliyim bilemiyorum resmi olarak evli acaba benimlede evlenebilirmi resmi olarak bosanamazsa veya imam nikyahi kiyabilirmiyiz karisinin haberi olmadan

 13. ali Arıcı says :

  İmam Nıkahı Yapan bir çift nikahı bozmadan 2-3 sene gectikten sonra tekrar imam Nıkagı Kıyabilirmi ? Acil Cvp lütfen

 14. Ali says :

  Imam nikahı kıyılabilir bir erkek dört hanımı imam nikahıyla alabilir

 15. kamile özer says :

  kişi kendi nikahını kıyabilirmi

 16. beyhan says :

  biz kendi aramızda dini nikah kıydık 2 şahit uzaktan kabul ettiler 5 yıl oldu bu nikah kıyılmış oldumu

 17. sensizim says :

  bizde erkek arkadaşımla aynı şeyi yaptık vicdan azabı var bende ama senin resmen kocan bunu bil

 18. sensizim says :

  bende yaptım aynı şeyi kaderimiz aynıymış ama vicdan azabı var bende

 19. yağmur says :

  dini nikah kıyıldıktan sonra ilişkiye girmek mecburimidir ?

 20. melek says :

  ben eşimi aldattım daha sonra pişman oldum tövbemi ettim eşimle tekrardan nasıl nikah kıydırabilirim başka biriyle nikah yapmam gerekiyomu tekrar eşimle dini nikah kıayabilmem için yardımcı olun lütfen.

 21. derya gökçe says :

  bende aynı sorunun cevabını arıyodum bilgisi olan bırı lütfen cvp versin.evlenmeden önce ilişkiye girdik eşim ilişkiden sonra nikah kıydırdı yabi cenabetti nikahmız kabul olurmu? günahamı girdik cvp beklıyorum..

Bir Cevap Yazın